Naše metodika

Naše metodika

Naši odborně vyškolení konzultanti ručně vyhledávají inzeráty pracovních pozic na webových stránkách firem a to takové, které jsou momentálně nejobsazovanější na trhu práce. Vytvořili jsme 4 základní skupiny pozic.

Vyhledávání a řazení do kategorií probíhá u pozic takto:
1, manuální pozice bez kvalifikace – Jde o taková povolání, která nevyžadují žádné speciální vzdělání, dovednost, praxi nebo oprávnění. Nejběžnější názvy pozic, se kterými se setkáme na internetu jsou operátor výroby (ve výrobě), dělník ve výrobě, montážní dělník, operátor stroje, manipulant, manuální pracovník nebo zaměstnanec výrobní linky.
2, manuální pozice s kvalifikací – sem zařazujeme pozice, pro jejichž výkon je potřeba, aby uchazeč splňoval zákonem předem jasně stanovené požadavky pro výkon povolání. Nejčastěji se setkáme s poptávkou po pozicích, k jejichž výkonu je zapotřebí svářečský, vazačský nebo jeřábnický průkaz, strojírejské průkazy, složené zkoušky podle vyhlášky 50/1978 Sb. a podobně. Zaměstnavatelé taky velmi často hledají kvalifikovanou obsluhu CNC strojů, obráběče kovů nebo strojní zámečníky.
3,pozice ve skladech – Pozice v logistice nebo skladech, kde je k výkonu práce nezbytná kvalifikace pro manipulační techniku (nejčastěji VZV). Mluvíme o takových pracovních pozicích, k jejichž vykonávání je nezbytné oprávnění a často také praxe s manipulační technikou jako např. VZV, NZV, RETRAK, systémový zakladač, případně s jinou manipulační technikou využívanou ve skladech. Inzerované pozice, které odpovídají popisu výše, jsou nejběžněji označovány jako skladový operátor, řidič VZV, manipulant VZV, operátor dílny, pracovník nakládky/vykládky zboží, packer, picker a podobně.
4, nižší administrativní pozice - sem řadíme nižší administrativní pozice, kde je z většiny případů požadováno maximálně středoškolské vzdělání. V inzerci se nejčastěji setkáváme s poptávkou na pozice sekretářky, recepční, back office asistenta, administrativního pracovníka, asistenta ředitele a podobně.

Systém se u každé pozice ptá na více než 95 parametrů, které vyplňují naši konzultanti ze získaného inzerátu.
Následně (pokud je uvedený telefonický kontakt) kontaktují kontaktní osobu s dotazem, zda se mohou dozvědět více informací o dané pozici a zaznamenávají do systému získané informace, opět více než 60 parametrů. Zde považujeme za důležité zdůraznit, že konzultanti nevystupují v roli uchazeče o zaměstnání (mimo Mystery ProScreen), protože naším zásadním pravidlem je dodržování firemních hodnot a jedna z nich je nikoho neuvádět v omyl.
Naši konzultanti jsou rozřazeni dle jednotlivých skupin tak, aby mohli adekvátně zaznamenávat data.
Pro zajištění maximální kvality naši konzultanti zpracovávají a zaznamenávají data č dny v týdnu a pátý den probíhá kontrola za celý týden.
Systém ProScreen je navržen tak, aby dokázal sám vyhodnocovat námi žádané informace, které jsou zobrazovány většinou ve formě grafů, výpisů atd.
Mimo konzultantů máme v týmu také controlling, který kontroluje data zobrazená v grafech a následně vytváří Individual ProScreen případně Mystery ProScreen.
Statistická část v reportech – Vstupní statistická data vycházejí z veřejně přístupných informací získaných na webových portálech státní správy (Ministerstvo práce a sociálních věcí, Úřady práce). Získaná data pravidelně aktualizujeme pro všechny kraje ČR a vybíráme taková, která mají vypovídající hodnotu pro analýzu ProScreen. Tato data nahráváme do systému a ten nám zobrazuje data v přehledných grafech, kde dokážeme kombinovat více sekcí získaných z webových portálů.

V rámci celé společnosti Melioro systems s.r.o., která provozuje portál ProScreen dodržujeme
etický kodex a proto nezobrazujeme taková data, ze kterých by bylo možné rozpoznat o jakou společnost se jedná. Stejně tak neuchováváme žádná osobní data bez souhlasu.